Programbeszámoló 2016/2017

2017.04.27 07:32

 

Gipsy Style 2016 tehetséggondozó program

NTP-RHTP-16-0035

PROGRAMBESZÁMOLÓ


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi
cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett "Tehetséges roma,
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló
tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő
szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek támogatására". Szervezetünk második
alkalommal nyert támogatást a Gispy Style tehetséggondozó műhely működtetésére.

Programunkkal egy olyan újszerű és innovatív tehetséggondozó
kezdeményezés indult útjára, ami a roma célcsoport számára a választott
tehetségterületen még sok lehetőséget rejt. Célunk, hogy egy hosszú távú
komplex programmal tudjuk támogatni a célcsoport vizuális és esztétikai
képességeinek kibontakozását főként a ruhaipar, a textilgyártás és a
divatszakma területén, mindemellett erősítsük a roma fiatalok identitását és
lehetőséget biztosítsunk a családi tradíciók megtartására is.

2016. júliusától a pályázat elbírálásától függetlenül önkéntesek
irányításával folytattuk a műhelymunkákat, melyeken leginkább gyakorló szabad
foglalkozások zajlottak "felnőtt" felügyelettel. Augusztusban egy önismereti
foglalkozás keretében értékeltük az előző programot, megbeszéltük a további
céljainkat, feltártuk és megerősítettük a motívációs bázisunkat. 2016.
augusztus 26. és 2017. február 3. között a munkatervnek megfelelően a
ruhadíszítési technikák elsajátítására, a tehetségek kibontakoztatására
irányuló foglalkozások zajlottak meghívott szakemberek, előadók
közreműködésével. 2016 december 15-én egynapos tanulmányút keretében
ellátogattunk a Budapesti Modell Divatiskolába, ahol az intézmény és a képzések
bemutatása, a varrodai termek és eszközök megtekintése, kipróbálása mellett egy gyakorlati foglalkozásra is sor került. Délután a Romani Design műhelyét látogattuk meg, ahol Varga Erika beszélgetett a lányokkal és közösen "romanis" tűpárnát is készítettek. 2017. február 17-től az egyedi alkotások tervezése, kivitelezése zajlott, melynek eredményeképpen március végére 11 kreatív alkotás született.
Az elkészített és feldíszített ruhadarabok fotózására és kiállítására március 23-án került sor, a fotók ezután kerültek fel a projekt honlapjára és közösségi
oldalára. Március 30-án a ruhák a Féja Géza Közösségi Házban is kiállításra kerültek. A lányok a következő projekt (NTP-KTK-2017) tervezésében is részt
vettek és a foglalkozásokat a projekt elbírálásától függetlenül is folytattuk a kérésükre.

A Gipsy Style projektsorozatba Esztergom-kertvárosban élő roma fiatalokat vontunk be, akiknek a kézügyességét, kreatív és vizuális képességeit,
esztétikai érzékét folyamatosan fejlesztjük. A program töretlen népszerűségnek örvend, hatása minden várakozásunkat felülmúlta. Tervezéskor számoltunk a lemorzsolódással, ami végül nem következett be, továbbra is stabil 10 főt kísérhettünk végig a foglalkozásokon, akik rendkívül kevés hiányzással, pontosan jelentek meg a műhelymunkákon; precízen és legjobb tudásuk szerint igyekeznek alkalmazni a bemutatott technikákat; kiváltságként beszélnek a programon való részvételükről. Tehetségük kibontakozását mutatja, hogy az új "kollekció" darabjai a visszajelzések szerint még jobban sikerültek, mint az előző ütemben.
Most már folyamatosan és ösztönösen kutatják a külső igényeket és azt kombinálják saját ízlésükkel és árnyalatnyi kulturális motívumokkal.
Pontosságuk és az eszközhasználati képességeik sokat fejlődtek és körvonalazódott az is, hogy az önálló alkotáshoz milyen gyakorlati ismeretek
elsajátítása szükséges még. Sokan egyedül szeretnének szabni-varrni is, nem csak ruhadíszítési technikákat végezni; ez azonban további fejlesztést és
ismereteket igényel, mely a program folytatásában tervezésre is került. A Gipsy Style óriási önbizalmat adott a lányoknak, hiszen mostanra sikerült elérni,
hogy a környékbeli romák körében pozitív tartalmú szóbeszéd tárgyává váljon és még az idősebb roma férfiak is beszélnek erről. Ez nagyon nagy dolognak számít náluk. Az elkészített ruhák olyan nagy népszerűségnek örvendenek, hogy elkezdtük kidolgozni egy társadalmi vállalkozás elindításának tervét. A műhelyek eredményeként megalkotott ruhadarabok a nagyközönség részére is bemutatása kerültek a saját web- és közösségi oldalon, mely egyre több követővel rendelkezik. Továbbá két alkalommal kiállításra is került a kollekció, melyek alkalmasak voltak arra, hogy az előítéleteket csökkentsék, a roma és magyar kultúrát közelebb hozzák egymáshoz.

A pályázati támogatás keretében összesen 11 db teljes öltözékből álló
kollekció született, mely blézer-szoknya szetteket és egyberészes ruhákat
tartalmaz. A lányok a ruhák megtervezését teljesen önállóan végezték, a
szabás-varrás munkafázis szakértői segítséggel valósult meg, a ruhadíszítést
pedig már saját maguk csinálták. Az alkotások 2017. március 23-án és március
30-án kerültek kiállításra, ahol a nagyközönség is megtekinthette őket, illetve
az elkészült fényképek a weboldalra és a facebook oldalra is felkerültek, ahol egyre nagyobb népszerűséggel szerepelnek. A facebookon már 238 követőnk van és sorra érkeznek a pozitív visszajelzések.

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Tehetség Programnak, hogy támogatta ezt a példaértékű foglalkozássorozatot és hozzásegítette a fiatalokat a kreatív
alkotás örömének megéléséhez. Köszönjük a kiváló szakembereknek, akik eljöttek hozzánk, hogy tudásuk átadásával és türelemmel mozdították elő a tehetségek kibontakozását.

Kelt.: Esztergom-kertváros, 2017. április 15.

                                                                Sztojkáné Hergovics Györgyi

                                                                              elnökA kép a Creative Commons Licenc alapján használható fel. enki22  © 2016 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode