Programbeszámoló 2016

2016.07.15 08:22

    Gipsy Style tehetségazonosító és tehetséggondozó program

NTP-RHTP-15-0094

PROGRAMBESZÁMOLÓ

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi
cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett "Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatására", melyen szervezetünk támogatást nyert.

Programunkkal egy olyan újszerű és innovatív tehetségazonosító és -gondozó kezdeményezés indult útjára, ami a roma célcsoport számára a választott tehetségterületen még sok lehetőséget rejt. Célunk, hogy egy hosszú távú komplex programmal tudjuk támogatni a célcsoport vizuális és esztétikai képességeinek kibontakozását főként a ruhaipar, a textilgyártás és a divatszakma területén, mindemellett erősítsük a roma fiatalok identitását és lehetőséget biztosítsunk a családi tradíciók megtartására is.

2015. decemberben megtörtént a projekt előkészítése, meghirdetésre került a műhelymunkákra való jelentkezés lehetősége.  2016. januárban a diagnosztizálási módszertan szerint kiválasztásra kerültek a jelentkezők közül a résztvevők, majd megkezdődött a műhelymunka-sorozat. 2016. január 15. és április 29. között a munkatervnek megfelelően a ruhadíszítési technikák elsajátítására, a tehetségek kibontakoztatására irányuló foglalkozások zajlottak meghívott szakemberek, előadók közreműködésével. Április 23-án egynapos tanulmányút keretében meglátogattuk a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében megrendezett A selyem útja című divatbemutatót. Május-június hónapban az egyedi alkotások tervezése, kivitelezése zajlott, melynek eredményeképpen 10 kreatív alkotás született. Az elkészített és feldíszített ruhadarabok fotózására június 21-én került sor, a fotók ezután kerültek fel a projekt honlapjára és közösségi oldalára. A lányok a következő projekt (NTP-2016) tervezésében is részt vettek és a foglalkozásokat a projekt elbírálásától függetlenül is folytattuk a kérésükre.

A programunkba elsősorban Esztergom-kertvárosban élő roma fiatalokat vontunk be, akiknek a kézügyességét, kreatív és vizuális képességeit, esztétikai érzékét fejlesztettük. A program sokkal nagyobb hatást gyakorolt a célcsoportra, mint azt valójában reméltük: stabil 10 főt kísérhettünk végig a foglalkozásokon, akik rendkívül kevés hiányzással, pontosan jelentek meg a műhelymunkákon; precízen és legjobb tudásuk szerint igyekeztek alkalmazni a
bemutatott technikákat; kiváltságként beszéltek a programon való részvételükről. A szemünk előtt nyíltak ki, önbizalmuk megerősödött és ahogy a kezeik közül kerültek ki a szebbnél szebb alkotások, egyre jobban átélték a "teremtés" örömét, egyre ügyesebbek, még pontosabbak és gyorsabbak lettek.
Finommotorikájuk rendkívül gyorsan fejlődött, mára többen biztonsággal kezelik a varrógépet, a dekorpákát, a strasszfelszedő ceruzát. És a legfontosabb célunk is teljesült: mindezt örömmel végzik, büszkék arra, amit maguk készítettek és továbbtanulási terveiket, mitöbb életcéljaikat is sikerült befolyásolni a kreatív szakmák irányába. Mindemellett a szülőket is sikerült meggyőzni arról, hogy mennyire hasznos és értékes tevékenység folyik a műhelymunkákon, így a külső helyszínre szervezett alkalmakra (divatbemutató és a szakiskolai varróműhely látogatása, fotózás) is elengedték a lányokat. A műhelyek
eredményeként megalkotott ruhadarabok a nagyközönség részére is bemutatása kerültek a saját web- és közösségi oldalon, mely várhatóan alkalmas arra, hogy az előítéleteket csökkentse, a roma és magyar kultúrát közelebb hozza egymáshoz.

A résztvevők a műhelymunkákon elsajátított anyagdíszítési technikák alkalmazásával 10 db ruhát készítettek el. A lányok találták ki a ruha színét,
szabásvonalát, ők válaszhatták ki az anyagot, tevékenyen részt vettek a kiszabásban, a varrásban és a díszítést teljes egészében ők végezték el. A
feltétel egyedül az volt, hogy legalább 4 olyan beavatkozás szükséges, ami az elsajátított technikák segítségével történik. Mindenki választotta a stasszot, mely dekorpákával és transzverfóliával került fel, sokan a csipkedíszítést, a selyemvirágok készítését, a gombok és kövek felvarrását választották, de többen flittert is használtak. A tagok nagyon izgatottak voltak a végeredmény miatt, lelkesen készültek a fotózásra és nagyon büszkék arra, amit maguk készítettek.

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Tehetség Programnak, hogy támogatta ezt a példaértékű foglalkozássorozatot és hozzásegítette a fiatalokat a kreatív alkotás örömének megéléséhez. Köszönjük a kiváló szakembereknek, akik eljöttek hozzánk, hogy tudásuk átadásával és türelemmel mozdították elő a tehetségek kibontakozását.

Kelt.: Esztergom-kertváros, 2016. július 15.

                                                                      Sztojkáné Hergovics Györgyi

                                                                                     elnök


© 2016 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode