Programbeszámoló

2017.04.27 07:32

Programbeszámoló 2016/2017

 

Gipsy Style 2016 tehetséggondozó program

NTP-RHTP-16-0035

PROGRAMBESZÁMOLÓ


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi
cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett "Tehetséges roma,
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló
tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő
szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek támogatására". Szervezetünk második
alkalommal nyert támogatást a Gispy Style tehetséggondozó műhely működtetésére.

Programunkkal egy olyan újszerű és innovatív tehetséggondozó
kezdeményezés indult útjára, ami a roma célcsoport számára a választott
tehetségterületen még sok lehetőséget rejt. Célunk, hogy egy hosszú távú
komplex programmal tudjuk támogatni a célcsoport vizuális és esztétikai
képességeinek kibontakozását főként a ruhaipar, a textilgyártás és a
divatszakma területén, mindemellett erősítsük a roma fiatalok identitását és
lehetőséget biztosítsunk a családi tradíciók megtartására is.

2016. júliusától a pályázat elbírálásától függetlenül önkéntesek
irányításával folytattuk a műhelymunkákat, melyeken leginkább gyakorló szabad
foglalkozások zajlottak "felnőtt" felügyelettel. Augusztusban egy önismereti
foglalkozás keretében értékeltük az előző programot, megbeszéltük a további
céljainkat, feltártuk és megerősítettük a motívációs bázisunkat. 2016.
augusztus 26. és 2017. február 3. között a munkatervnek megfelelően a
ruhadíszítési technikák elsajátítására, a tehetségek kibontakoztatására
irányuló foglalkozások zajlottak meghívott szakemberek, előadók
közreműködésével. 2016 december 15-én egynapos tanulmányút keretében
ellátogattunk a Budapesti Modell Divatiskolába, ahol az intézmény és a képzések
bemutatása, a varrodai termek és eszközök megtekintése, kipróbálása mellett egy gyakorlati foglalkozásra is sor került. Délután a Romani Design műhelyét látogattuk meg, ahol Varga Erika beszélgetett a lányokkal és közösen "romanis" tűpárnát is készítettek. 2017. február 17-től az egyedi alkotások tervezése, kivitelezése zajlott, melynek eredményeképpen március végére 11 kreatív alkotás született.
Az elkészített és feldíszített ruhadarabok fotózására és kiállítására március 23-án került sor, a fotók ezután kerültek fel a projekt honlapjára és közösségi
oldalára. Március 30-án a ruhák a Féja Géza Közösségi Házban is kiállításra kerültek. A lányok a következő projekt (NTP-KTK-2017) tervezésében is részt
vettek és a foglalkozásokat a projekt elbírálásától függetlenül is folytattuk a kérésükre.

A Gipsy Style projektsorozatba Esztergom-kertvárosban élő roma fiatalokat vontunk be, akiknek a kézügyességét, kreatív és vizuális képességeit,
esztétikai érzékét folyamatosan fejlesztjük. A program töretlen népszerűségnek örvend, hatása minden várakozásunkat felülmúlta. Tervezéskor számoltunk a lemorzsolódással, ami végül nem következett be, továbbra is stabil 10 főt kísérhettünk végig a foglalkozásokon, akik rendkívül kevés hiányzással, pontosan jelentek meg a műhelymunkákon; precízen és legjobb tudásuk szerint igyekeznek alkalmazni a bemutatott technikákat; kiváltságként beszélnek a programon való részvételükről. Tehetségük kibontakozását mutatja, hogy az új "kollekció" darabjai a visszajelzések szerint még jobban sikerültek, mint az előző ütemben.
Most már folyamatosan és ösztönösen kutatják a külső igényeket és azt kombinálják saját ízlésükkel és árnyalatnyi kulturális motívumokkal.
Pontosságuk és az eszközhasználati képességeik sokat fejlődtek és körvonalazódott az is, hogy az önálló alkotáshoz milyen gyakorlati ismeretek
elsajátítása szükséges még. Sokan egyedül szeretnének szabni-varrni is, nem csak ruhadíszítési technikákat végezni; ez azonban további fejlesztést és
ismereteket igényel, mely a program folytatásában tervezésre is került. A Gipsy Style óriási önbizalmat adott a lányoknak, hiszen mostanra sikerült elérni,
hogy a környékbeli romák körében pozitív tartalmú szóbeszéd tárgyává váljon és még az idősebb roma férfiak is beszélnek erről. Ez nagyon nagy dolognak számít náluk. Az elkészített ruhák olyan nagy népszerűségnek örvendenek, hogy elkezdtük kidolgozni egy társadalmi vállalkozás elindításának tervét. A műhelyek eredményeként megalkotott ruhadarabok a nagyközönség részére is bemutatása kerültek a saját web- és közösségi oldalon, mely egyre több követővel rendelkezik. Továbbá két alkalommal kiállításra is került a kollekció, melyek alkalmasak voltak arra, hogy az előítéleteket csökkentsék, a roma és magyar kultúrát közelebb hozzák egymáshoz.

A pályázati támogatás keretében összesen 11 db teljes öltözékből álló
kollekció született, mely blézer-szoknya szetteket és egyberészes ruhákat
tartalmaz. A lányok a ruhák megtervezését teljesen önállóan végezték, a
szabás-varrás munkafázis szakértői segítséggel valósult meg, a ruhadíszítést
pedig már saját maguk csinálták. Az alkotások 2017. március 23-án és március
30-án kerültek kiállításra, ahol a nagyközönség is megtekinthette őket, illetve
az elkészült fényképek a weboldalra és a facebook oldalra is felkerültek, ahol egyre nagyobb népszerűséggel szerepelnek. A facebookon már 238 követőnk van és sorra érkeznek a pozitív visszajelzések.

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Tehetség Programnak, hogy támogatta ezt a példaértékű foglalkozássorozatot és hozzásegítette a fiatalokat a kreatív
alkotás örömének megéléséhez. Köszönjük a kiváló szakembereknek, akik eljöttek hozzánk, hogy tudásuk átadásával és türelemmel mozdították elő a tehetségek kibontakozását.

Kelt.: Esztergom-kertváros, 2017. április 15.

                                                                Sztojkáné Hergovics Györgyi

                                                                              elnök2016.07.15 08:22

Programbeszámoló 2016

    Gipsy Style tehetségazonosító és tehetséggondozó program

NTP-RHTP-15-0094

PROGRAMBESZÁMOLÓ

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi
cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett "Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatására", melyen szervezetünk támogatást nyert.

Programunkkal egy olyan újszerű és innovatív tehetségazonosító és -gondozó kezdeményezés indult útjára, ami a roma célcsoport számára a választott tehetségterületen még sok lehetőséget rejt. Célunk, hogy egy hosszú távú komplex programmal tudjuk támogatni a célcsoport vizuális és esztétikai képességeinek kibontakozását főként a ruhaipar, a textilgyártás és a divatszakma területén, mindemellett erősítsük a roma fiatalok identitását és lehetőséget biztosítsunk a családi tradíciók megtartására is.

2015. decemberben megtörtént a projekt előkészítése, meghirdetésre került a műhelymunkákra való jelentkezés lehetősége.  2016. januárban a diagnosztizálási módszertan szerint kiválasztásra kerültek a jelentkezők közül a résztvevők, majd megkezdődött a műhelymunka-sorozat. 2016. január 15. és április 29. között a munkatervnek megfelelően a ruhadíszítési technikák elsajátítására, a tehetségek kibontakoztatására irányuló foglalkozások zajlottak meghívott szakemberek, előadók közreműködésével. Április 23-án egynapos tanulmányút keretében meglátogattuk a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében megrendezett A selyem útja című divatbemutatót. Május-június hónapban az egyedi alkotások tervezése, kivitelezése zajlott, melynek eredményeképpen 10 kreatív alkotás született. Az elkészített és feldíszített ruhadarabok fotózására június 21-én került sor, a fotók ezután kerültek fel a projekt honlapjára és közösségi oldalára. A lányok a következő projekt (NTP-2016) tervezésében is részt vettek és a foglalkozásokat a projekt elbírálásától függetlenül is folytattuk a kérésükre.

A programunkba elsősorban Esztergom-kertvárosban élő roma fiatalokat vontunk be, akiknek a kézügyességét, kreatív és vizuális képességeit, esztétikai érzékét fejlesztettük. A program sokkal nagyobb hatást gyakorolt a célcsoportra, mint azt valójában reméltük: stabil 10 főt kísérhettünk végig a foglalkozásokon, akik rendkívül kevés hiányzással, pontosan jelentek meg a műhelymunkákon; precízen és legjobb tudásuk szerint igyekeztek alkalmazni a
bemutatott technikákat; kiváltságként beszéltek a programon való részvételükről. A szemünk előtt nyíltak ki, önbizalmuk megerősödött és ahogy a kezeik közül kerültek ki a szebbnél szebb alkotások, egyre jobban átélték a "teremtés" örömét, egyre ügyesebbek, még pontosabbak és gyorsabbak lettek.
Finommotorikájuk rendkívül gyorsan fejlődött, mára többen biztonsággal kezelik a varrógépet, a dekorpákát, a strasszfelszedő ceruzát. És a legfontosabb célunk is teljesült: mindezt örömmel végzik, büszkék arra, amit maguk készítettek és továbbtanulási terveiket, mitöbb életcéljaikat is sikerült befolyásolni a kreatív szakmák irányába. Mindemellett a szülőket is sikerült meggyőzni arról, hogy mennyire hasznos és értékes tevékenység folyik a műhelymunkákon, így a külső helyszínre szervezett alkalmakra (divatbemutató és a szakiskolai varróműhely látogatása, fotózás) is elengedték a lányokat. A műhelyek
eredményeként megalkotott ruhadarabok a nagyközönség részére is bemutatása kerültek a saját web- és közösségi oldalon, mely várhatóan alkalmas arra, hogy az előítéleteket csökkentse, a roma és magyar kultúrát közelebb hozza egymáshoz.

A résztvevők a műhelymunkákon elsajátított anyagdíszítési technikák alkalmazásával 10 db ruhát készítettek el. A lányok találták ki a ruha színét,
szabásvonalát, ők válaszhatták ki az anyagot, tevékenyen részt vettek a kiszabásban, a varrásban és a díszítést teljes egészében ők végezték el. A
feltétel egyedül az volt, hogy legalább 4 olyan beavatkozás szükséges, ami az elsajátított technikák segítségével történik. Mindenki választotta a stasszot, mely dekorpákával és transzverfóliával került fel, sokan a csipkedíszítést, a selyemvirágok készítését, a gombok és kövek felvarrását választották, de többen flittert is használtak. A tagok nagyon izgatottak voltak a végeredmény miatt, lelkesen készültek a fotózásra és nagyon büszkék arra, amit maguk készítettek.

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Tehetség Programnak, hogy támogatta ezt a példaértékű foglalkozássorozatot és hozzásegítette a fiatalokat a kreatív alkotás örömének megéléséhez. Köszönjük a kiváló szakembereknek, akik eljöttek hozzánk, hogy tudásuk átadásával és türelemmel mozdították elő a tehetségek kibontakozását.

Kelt.: Esztergom-kertváros, 2016. július 15.

                                                                      Sztojkáné Hergovics Györgyi

                                                                                     elnök


© 2016 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode